Nasi Klienci

Naszymi Klientami są osoby fizyczne, firmy, instytucje finansowe i organizacje różnych szczebli działania - lokalne i państwowe, zainteresowane pozyskaniem szczegółowej wiedzy o partnerze biznesowym, kliencie, wykonawcy usług, rynku czy konkretnej branży. Spełniamy Państwa oczekiwania w zakresie dostarczania, analizy, doradztwa i weryfikacji posiadanej - lub pozyskanej przez nas - wiedzy, którą z powodzeniem wykorzystujecie w prowadzonej działalności. Lista naszych Klientów jest długa jak ilość posiadanych rekomendacji, które udostępniamy na życzenie podczas spotkania nt. współpracy lub udzielenia zlecenia.

CADW na Facebook-u!