Windykacja - Federacja Rosyjska

Monitoring i Windykacja Wierzytelności Gospodarczych na terenach Rosji, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Litwy i Estonii

Centralna Agencja Detektywistyczno-Windykacyjna (CADW) z siedzibą w Polsce jest liderem w monitoringu i windykacji terenowej wierzytelności na terenach  Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Litwy i Estonii.

CADW  jest jedyną firmą z terenu UE przeprowadzającą faktyczną weryfikację sprawdzanego podmiotu oraz skuteczną windykację wierzytelności w kraju dłużnika.

Grupę  CADW  w obszarach działania tworzą prawnicy, windykatorzy oraz  byli pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej  którzy bezpośrednio współpracują ze służbą komorniczą w Rosji.


Klientami CADW są instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, wywiadownie gospodarcze oraz przedsiębiorcy z obszaru UE.

Przeterminowane płatności oraz brak zapłaty za sprzedany towar są ryzykiem każdej firmy z UE, prowadzącej sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Ryzyko to występuje zarówno w kontaktach z nowymi jak i długoletnimi partnerami handlowymi. Brak płatności od kontrahenta może doprowadzić do utraty płynności finansowej dostawcy, której skutkiem jest niewypłacalność, mogąca prowadzić do upadłości.

Gwarancją ochrony Państwa interesów na rynkach o wysokim ryzyku spłaty należności poza granicami UE, są działania CADW, mające na celu zabezpieczenie lub odbiór wierzytelności i ich bezpieczny transfer do Państwa.
Wszystkie działania odzyskania wierzytelności prowadzone są bezpośrednio w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika lub ewentualnym miejscu jego pobytu, co zdecydowanie zwiększa skuteczność windykacji.

 
CADW na Facebook-u!