Detektyw dla Towarzystw Ubezpieczeniowych, Ubezpieczycieli Kredytów Kupieckich

Koncesjonowane usługi detektywistyczne dedykowane dla Towarzystw Ubezpieczeniowych, Ubezpieczycieli Kredytów Kupieckich z obszaru Unii Europejskiej.

 
Katalog usług detektywitycznych obejmuje:
 
  • Wykrywanie wyłudzeń z polis ochronnych
  • Wykrywanie wyłudzeń ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i zdrowotnych
  • Wykrywanie wyłudzeń ubezpieczeń na życie: werfikacja osób ubezpieczonych i uposażonych w polisie
  • Wykrywanie wyłudzeń ubezpieczeń mienia
  • Poszukiwanie świadków zdarzeń kolizji komunikacyjnych
  • Weryfikację zewnętrzną agentow ubezpieczeniowych
  • Wykrywanie wyłudzeń ubezpieczeń kredytu kupieckiego
  • Raporty majątkowo-gospodarcze dot. wskazanych osób fizcznych oraz podmiotów gospodarczych z obszaru UE oraz stref podwyższonego ryzyka handlowego
  • Ekspresoe raporty majątkowe z posiadanych nieruchomości na terenie RP.
 
 
Wszytkie raporty są niejawne i powstają z zachowaniem całkowitej tajemnicy zakresu działań.
Wykonują je wyłącznie doświadczeni detektywi. Ich prace zakańczane są przygotowaniem materiału dowodowego w postaci pełnego podsumowania wykonanych czyności.

‹ wróć do Oferty

CADW na Facebook-u!