Usługi detektywistyczne

1.Raport weryfikacyjny podmiotu gospodarczego lub osoby

Raport detektywistyczny- weryfikacyjny, jest niezbędnym narzędziem do uzyskania informacji dotyczących powiązań kapitałowo-osobowych , stanu majątkowego osób i podmiotów gospodarczych, ich sytuacji finansowej i opinii na rynku gospodarczym.

Raport weryfikacyjny wzmacnia decyzyjność wydania zgody na limit kredytowy, eliminuje zagrożenie związane z ew. wyłudzeniem oraz wspomaga procesy windykacji wierzytelności.


2.Wykrywanie kradzieży pracowniczych

CADW posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu analityki śledczej, pozwalające uchronić dane przedsiębiorstwo przed sytuacjami o charakterze przestępczym.

Profesjonalne czynności detektywistyczne , przeprowadzane przez detektywów z CADW, umożliwiają wykrycie nieprawidłowości w firmie, eliminowanie kradzieży, zwiększenie bezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa, wskazanie obszarów wymagających poprawy.

W przypadku stwierdzenia faktu popełnienia przestępstwa przez pracowników danego Przedsiębiorstwa - przy prowadzeniu czynności śledczych-detektywistycznych , priorytetem jest szeroko pojęte dobro Firmy i wola Zleceniodawcy.

CADW jako firma detektywistyczna  jest liderem w wykrywaniu przestępstw pracowniczych o czym świadczą posiadane referencje.


3.Wykrywanie podsłuchów

 • wykrywanie nielegalnego podsłuchu w pomieszczeniach
 • wykrywanie podsłuchów w pojazdach, telefonach
 • wykrywanie ukrytych kamer
 • wykrywanie lokalizatorów GPS w pojazdach, towarach

4 . Sprawdzanie wiarygodności pracowników:

Biuro detektywistyczne CADW sprawdza uczciwość kandydatów do pracy oraz pracowników już zatrudnionych. Detektywi CADW docierają do informacji, czy dane podane w CV lub liście motywacyjnym są prawdziwe, sprawdzają karierę pracownika, jego niekaralność oraz czy pracownik nie działa dla konkurencji.


5.Sprawy cywilne                                                      

 • wykrywanie zdrady małżeńskiej
 • obserwacja osób 
 • poszukiwanie osób zaginionych/przodków/krewnych
 • poszukiwanie osób ukrywających się
 • ustalanie miejsca pracy
 • ustalanie miejsca zamieszkania
 • ustalenie składników majątkowych

Wszystkie nasze działania są realizowane z zachowaniem tajemnicy i zakończone specjalistycznym sprawozdaniem z prowadzonych czynności. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych przez nas usług detektywistycznych.

 

CADW na Facebook-u!