Detektyw-Wykrywanie i Zapobieganie Technikom Inwigilacji

Koncesjonowane usługi detektywistyczne dedykowane dla zarejestrowanych podmiotów gospodarczych z obszaru Unii Europejskiej.

         Katalog usług detektywistycznych obejmuje:
 
  • Wykrywanie, lokalizowanie i usuwanie techniki inwiligacyjnej: podsłuchów i urządzeń szpiegowskich, w pomieszczeniach, komputerach, telefonach i w samochodach
  • Wykrywanie i lokalizacja, cyfrowych i analogowych elektronicznych systemów emisji: radiowej, telewizyjnej, elektromagnetycznej, telefoni komórkowej i GPS
  • Wykrywanie i lokalizacja środków zapisu audio ( dyktafony, magnetofony - analogowe i cyfrowe)
  • Wykrywanie mikrofonów przewodowych, kontaktowych i optycznych
  • Wykrywanie i identyfikacja podsluchów laserowych i podsłuchów podczerwieni 
  • Wykrywanie i lokalizacja obiektów optycznych, ukrytych kamer video
  • Sprawdzanie linii i urządzeń elektrycznych
  • Przeprowadzenie fizycznej inspekcji pomieszczeń lub innych ruchomości
 
Po zakończeniu inspekcji wykrywania podsłuchów, zostaje wykonany specjalistyczny raport obejmujący zestawienie wszystkich przeprowadzonych działań.
Raport posiada formę Audytu Bezpieczeństwa Informacji i zawiera miezy innymi wszelkie ewentualne sugestie zmian mających na celu poprawębezpieczeństwa danego obiektu.

‹ wróć do Oferty

CADW na Facebook-u!